Een Enterprise IT landschap resulteert vaak in een spaghetti van systemen en bijbehorende datastromen. Het structureren van deze  data is essentieel om de data kwaliteit te waarborgen, de data efficiënt te kunnen gebruiken en de afhankelijkheden tussen de systemen te verminderen. DMD IT kan u helpen bij het structureren van uw data door het bieden van de volgende activiteiten:

  • Master data management
  • Datawarehousing

De volgende tooling wordt gebruikt binnen deze activiteiten:

  • Microsoft SQL Server (T-SQL)
  • Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
  • Microsoft SQL Server Master Data Services
  • .NET (C#)

Wilt u meer weten over het structureren van data en hoe DMD u daarbij kan helpen? Neem dan contact op via de contact pagina.