Data analyse

Mikado_adjusted

Data analyse is cruciaal om uit data informatie te destilleren. Analyse van data voorkomt onverwachte procesonderbrekingen en biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de (IT) systemen te vergroten. Hoe kan DMD IT u hierin ondersteunen?

Data structurering

go_adjusted2

Overal ter wereld worden grote hoeveelheden data gegenereerd, opgeslagen en getransporteerd. Veel data is niet of nauwelijks gestructureerd. Door naar structuren te zoeken kan er metadata (data over data) gedefinieerd worden. Zowel kleinschalig geïsoleerde databronnen als grote geïntegreerde databronnen kunnen op deze manier heel waardevol worden. Hoe kan DMD IT u hierin ondersteunen?

Data optimalisatie

industrial_pipes1_adjusted

Door de relevantie van data worden de datastromen met de dag groter. Om dit te blijven beheersen en onderhouden is het van belang dat de data geoptimaliseerd wordt zodat data efficiënt blijft of wordt. Deze optimalisatie leidt dan tot (proces) performance verbetering. Hoe kan DMD IT u hierin ondersteunen? 

Data visualisatie

Flowers1_adjusted

Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de data is de juiste visualisatie noodzakelijk. Het visualiseren van data kan op tal van manieren van mobile device dashboards tot desktop Excel rapportage. “Welk publiek wilt u bereiken?” en “Wat is het doel van de rapportage?” zijn twee kernvragen bij het visualiseren. Hoe kan DMD IT u hierin ondersteunen?