DMD IT heeft projectervaring bij tal van kleine tot grote ondernemingen in een grote verscheidenheid aan sectoren. Een deel valt binnen de productie sector, terwijl andere projecten in de handels sector, retail, (zakelijke) dienstverlening of semi overheid ingedeeld kunnen worden.

Omdat DMD IT de data vanuit de business (proces) benadert kan elke klant in elke sector ondersteunt worden. Data gerichte dienstverlening is geen commodity maar vraagt om een specifieke benadering in de context van de klant en zijn sector. Zie onder diensten hoe DMD IT op verschillende manieren hierin kan ondersteunen.